Otsikko

Klikkaa tähän lisätäksesi tekstiä. Kerro hieman vaikkapa itsestäsi, harrastuksistasi ja työstäsi.

Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka avulla tuetaan henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja toimintakykyä.

Toimintaterapeutti on arjen asiantuntija. Toimintaterapia on merkityksellisen toiminnan ja toimintojen tasapainon asiantuntijuutta.

Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Arvioinnin perusteella valitaan yksilöllisesti ne menetelmät ja toiminnat sekä mahdolliset apuvälineet, jotka mahdollistavat aikuisen tai lapsen toimintakyvyn ennalleen palauttamisen, vahvistamisen ja /tai ylläpitämisen sekä kehitystä tukevien valmiuksien ja taitojen oppimisen.

Pienten lasten toimintaterapiassa leikki on keskeisin menetelmä.

Toimintaterapiasta hyötyvät henkilöt, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta johtuvia toiminnallisia vaikeuksia selvitä päivittäisistä askareista kotona, päiväkodissa, koulussa tai töissä, tai jossain muussa jokapäiväisessa elämän tilanteessa. Toimintaterapiassa ihmistä rohkaistaan ja autetaan omaan ja itsenäiseen toimintaan. Toimintaterapia kehittää ja hyödyntää niitä valmiuksia, joita ihmisellä jo on olemassa.

Toimintaterapian tehtävänä on tukea ihmistä jatkamaan omaa toimintaansa, kasvuaansa, opiskeluaansa tai työtään.

Toimintaterapian perusnäkemys on, että ihminen itse voi vaikuttaa tulevaisuuteensa ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta. Toimintaterapiassa arvioidaan yksilön toimintakykyä ja siihen vaikuttavia osa-alueita.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toimintakyky ja elämänhallinta.

Keinoina ovat kuntoutus, toiminnalliset menetelmät, apuvälineiden käyttö ja ympäristön muokkaus.

Toimintaterapeutit toivovat, että voivat omalla osaamisellaan edistää yksilöllistä kohtaamista terveydenhuollon palveluissa ja lisätä suomalaisten hyvinvointia.

Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä, oman terveyskeskuksen, keskussairaalan tai muun lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Myös vakuutusyhtiöt ja asiakas itse voivat kustantaa terapian.

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäterapiana. Lasten toimintaterapia voidaan toteuttaa päiväkodissa, koulussa tai kotona. Aikuisten toimintaterapiaa henkilön kotona tai muussa lähitoimintaympäristössä.

Toinen toistansa tukien, läpi elämän, kaverin kanssa halaten