Kela tiedote 3.4.2020 vaativan lääkinnällisen terapian toteutuksesta

 

Kela suosittaa 3.4.2020 alkaen, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiat järjestetään etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii kuntoutujalle, perheelle ja terapeutille, 31.5.2020 asti.

Yksilöllisiä toimintaterapioita on mahdollista toteuttaa myös lähikuntoutuksena kasvokkain, yhteisen sopimuksen mukaan. Silloin palveluntuottajan ja asiakkaan on tarkkaan arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusti käsi hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Kuntoutustasi on myös mahdollisuus siirtää eteenpäin, ja näin saat sinulle myönnetyt toimintaterapia kerrat toteutuvan.

Kysy rohkeasti, ja yhdessä voimme miettiä Sinulle merkityksellisemmän, parhaimman ratkaisun, jotta pysymme myös terveinä.

 

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista/-/asset_publisher/Aw8qiePfWs1Y/content/muokattu-3-4-kelan-kuntoutuspalvelujen-toteuttaminen-koronavirusepidemian-johdosta#Vaativan%20l%C3%A4%C3%A4kinn%C3%A4llisen%20kuntoutuksen%20yksil%C3%B6terapiat